Contact en ANBI

Contact 

Hansje Helpt Kids

E-mail: info@hansjehelptkids.nl

Telefoon: 040-2931825  of 06-13806213ANBIOprichting van de stichting: 11 februari 2008

Inschrijving kamer van koophandel: nr. 17220758

RSIN: nr. 819148180

Bezoekadres: Geleenhof 8, 5655AG te Eindhoven

Rekeningnummer NL74 TRIO 0198 3736 00Bestuur


  • Geertje Postma (voorzitter)
  • Hans Huisman (penningmeester)
  • Dennis Ringersma (secretaris)

STICHTING HANSJE HELPT KIDS

 

Beleidsplan 2015 en 2016

 

Inhoud

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Inhoud

Hoofdstuk 3 Financiën

                     

1. Inleiding

 

Oprichting van de stichting: 11 februari 2008

Inschrijving kamer van koophandel: nr. 17220758

RSIN: nr. 819148180

Bezoekadres: Geleenhof 8, 5655AG te Eindhoven

Telefoon: 040-2931825  of 06-13806213

e-mailadres: info@hansjehelptkids.nl

banknummer: NL74 TRIO 0198 3736 00

 

Bestuur:


Voorzitter           :  Geertje Postma

Penningmeester:  Hans Huisman

Secretaris           :  Dennis Ringersma

 

De stichting heeft geen winstoogmerk

 

De bestuursleden van Stichting Hansje Helpt Kids ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten en krijgen ook geen onkostenvergoeding.

 

De Stichting heeft een ANBI registratie waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Het doel van de instelling 

 

Doelstelling: a. Het inzamelen van geld ten behoeve van projecten die gericht zijn

                           op ondersteuning van seksueel misbruikte en bedreigde kinderen.

 

                       b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande

                           in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 

Stichting Hansje helpt Kids zet zich sinds 2008  in voor seksueel mishandelde en met aids bedreigde kinderen in Zuid Afrika, en is sinds 2012 ook actief in Malawi. In Zuid Afrika is de stichting werkzaam in de omgeving van Durban, in Malawi in Rumphi in het noorden van Malawi.

Uitgangspunt van de stichting is 1. dat de organisatie die om hulp vraagt lokaal actief is en zich inzet voor seksueel misbruikte kinderen, een duidelijk omschreven plan heeft en ter plekke al hulp verleent aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld 2. dat de organisatie zowel financieel als materieel geen eigen middelen heeft om op een verantwoorde manier deze kinderen te helpen en 3. dat er geen mogelijkheden zijn in eigen omgeving deze middelen te verkrijgen.

 

2. Inhoud

 

Visie

 

De stichting onderschrijft het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind.

Met name Artikel 39 Bijzondere zorg voor slachtoffers

 

Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg – in een omgeving die goed is voor het zelfrespect, de gezondheid en de waardigheid van het kind - om te herstellen en te herintegreren in de samenleving.

 

Missie

 

Wij willen lokale organisaties als Operation Bobbi Bear in Zuid Afrika en Operation Life Concern in Malawi ondersteunen bij hun werk, het helpen van slachtoffers van seksueel geweld. Dat willen wij doen door financiële ondersteuning, maar ook met onze kennis en ervaring helpen de organisatie verder te ontwikkelen, te laten groeien en sterker te maken, door het geven van trainingen en workshops, met het uiteindelijke doel dat in de toekomst de organisatie zonder ondersteuning van de stichting verder kan.

 

Focus daarbij is: - directe hulpverlening

- het verbeteren van de medische en sociale situatie van het kind

- voorlichting op scholen, aan maatschappelijk werk, ziekenhuizen   

   en politie.

- samenwerking met politie en justitie  met betrekking tot het

  opsporen en aanhouden van de dader(s)

 

Plannen voor 2015 en 2016

 

Stichting Hansje Helpt Kids hoopt Operation Bobbi Bear en LICO te helpen bij het verwezenlijken van de hieronder beschreven plannen.

 

-        Operation Bobbi Bear wil graag door middel van trainingen haar succesvolle

kindgerichte voorlichting- en verhoormethodes in andere delen van Zuid Afrika

verspreiden door middel van het geven van voorlichting en het geven van

trainingen.

-        LICO heeft een stuk grond kunnen leasen en wil hierop een kantoor/annex

safehouse bouwen, van waaruit zij kunnen werken en kinderen (tijdelijk) onderdak kunnen bieden.

-        LICO wil in samenwerking met politie en social welfare een ‘one-stop centre'

realiseren bij het ziekenhuis van Rumphi.

      -    LICO heeft dringend behoefte aan nieuwe medewerkers.

 

Beide organisaties dienen een duidelijk omschreven financiële aanvraag in, zodat  Stichting Hansje Helpt Kids gericht fondsen kan gaan werven voor deze plannen.

 

Fondswerving

Stichting Hansje Helpt krijgt haar giften en donaties door middel van:

-          actieve mailing vóór vertrek naar en tijdens het verblijf bij de projekten

-          het geven van presentaties bij organisaties, kerken en verenigingen in Nederland

-          pr activiteiten in plaatselijke media

-          acties van individuele personen

 

Tot nu toe gerealiseerde doelen

Elders op deze website van Stichting Hansje Helpt Kids staan de verschillende projecten

beschreven die de stichting heeft kunnen verwezenlijken, dan wel aan de verwezenlijking heeft bijgedragen. Dit zijn grote projecten, zoals het bouwen van het Bobbi Bear Centre. Maar ook door directe hulp die terplekke werd gegeven tijdens het verblijf van telkens 3 maanden in 2009, 2010, 2013 en 2014 bij de projecten, zoals schooluniformen, medische kosten, voedselpakketten, vervoerskosten naar het ziekenhuis, begrafenissen,  etc.

 

In 2012 hebben Geartsje Postma en Dennis Ringersma veldonderzoek gedaan in Zambia en Malawi. Zij hebben onderzocht of de in Zuid Afrika zo succesvolle methodes, Het EduToy programma en de kindvriendelijk verhoormethode met The Bobbi Bear ook elders in Afrika zou kunnen worden ingezet. Dat bleek zo te zijn. In Rumphi ontmoetten zij de arts  Dr. Peter Gondwe, dermatoloog en directeur van Lico, Life Concern. Peter Gondwe is in 2013 in Amanzimtoti geweest, heeft daar een training gekregen om te kunnen gaan werken met  het voorlichtingsprogramma The EduToy Program. In 2013 heeft Peter met zijn staf gewerkt met dit programma in Rumphi en Bolero. Er kwamen na afloop van deze voorlichting bijeenkomsten (zie foto’s op de site) schrikbarend veel slachtoffers zich melden. Helaas was de staf nog niet in staat om hen op de juiste manier op te vangen In maart 2014 zijn Geartsje Postma en Hans Huisman, samen met 2 medewerkers van Operation Bobbi Bear naar Malawi afgereisd om daar de staf van LICO verder te trainen in de Bobbi Bear werkmethodes. Het resultaat was verbluffend: heel veel slachtoffers zijn opgevangen en begeleid, verschillende daders opgepakt en berecht.

LICO kan het werk nauwelijks aan met de kleine staf en heeft dringend uitbreiding nodig.

 

3 Financën


Financiën 2013


 

Op 1 januari 2013 had de stichting een batig saldo van               €   923,33             

De inkomsten in 2013 waren                                                        € 3.432,12           

                                                                                                          _______+

                                                                                                      €  4.355,45

De uitgaven in 2013 waren                                                           €    569,86

                                                                                                          _______-

Het saldo op 31-12-2013                                                              €  3.785,59

 

 

Inkomsten

 

- Giften en donaties                                                                       €  2.788,00

- privé teruggestorte  bankkosten                                                 €       27,14

- Kasstorting giften                                                                         €     373,09

- Restitutie Rabobank                                                                    €         3,89

                                                                                                        _________+

                                                                                                       €  3.432,12

 

Uitgaven

 

Aan project Operation Bobbi Bear                                                 €     548,42

Bankkosten                                                                                    €       21,44

                                                                                                         _________+

                                                                                                       €     569,86

 

Financiën 2014


Op 1 januari 2014 had de stichting een batig saldo van               €  3.784,87

De inkomsten in 2014 waren                                                        €  4.543,00

                                                                                                         ________ +

                                                                                                       €  8.327,87

De uitgaven in 2014 waren                                                           €  5.432,75

                                                                                                        _________ -

Het saldo op 31-12-2014                                                               €  2.895,12


Inkomsten


- Giften en donaties                                                                       €  4.053,00

- Kasstortingen van giften                                                             €      490,00

                                                                                                        _________ +

                                                                                                        €  4.543,00


Uitgaven


Voor projekt Operation Bobbi Bear in Zuid Afrika                          €  1.209,16

Voor projekt Life Concern in Malawi                                              €  4.190,75

Bankkosten                                                                                    €       32,84

                                                                                                        _________ +

                                                                                                        €   5.432,75 Financiën 2015


Op 1 januari 2015 had de stichting een batig saldo van                €   2.895,12

De inkomsten in 2015 waren                                                          €   4.125,93

                                                                                                        __________+

                                                                                                        €   7.021,05

De uitgaven in 2015 waren                                                             €   4.849,59

                                                                                                         __________-

Het saldo op 31-12-2015                                                                €   2.171,46


Inkomsten


-  Giften en donaties                                                                        €   4.055,00

-  Kasstortingen van giften                                                              €        35,00

-  Terugstorting Rabobank                                                               €        35,93

                                                                                                          _________+

                                                                                                        €    4.125,93

Uitgaven


- Voor projekt Operation Bobbi Bear in Zuid Afrika                         €       550,00

- Voor het projekt Life Concern in Malawi                                       €    4.150,00

- Bankkosten                                                                                   €       149,59

                                                                                                           _________+

                                                                                                         €    4.849,59


6 Financiën 2016


Op 1 januari 2016 had de Stichting  een batig saldo van                €   2.171,46

inkomsten  via de Rabobank waren                                                €   1.885,00

                                                                                                         __________+

                                                                                                         €   4.056,46

uitgaven via de Rabobank waren                                                     €   3.887,50

                                                                                                          __________-


Het saldo op 31-12-2016 op de Rabobank was                              €      168,96


Inkomsten

- giften en donaties via de Rabobank                                              €  1.885,00


Uitgaven

- maandelijkse ondersteuning vrouw in Zuid Afrika                         €    360,00

- Project Life Concern  in Malawi                                                     € 2.900,00

- Bankkosten Rabobank                                                                  €    127,50

Overboekingen naar Triodosbank:                                                   €    500,00

                                                                                                          _________+

                                                                                                          € 3.387,50


In april 2016 is de Stichting overgestapt naar de Triodosbank.


Op 1 januari 2016 had de Stichting een batig saldo van                 €       00,00

Inkomsten via de Triodosbank                                                        € 20.170,00

                                                                                                         __________+

                                                                                                         € 20.170,00

uitgaven via de Triodosbank                                                            € 19.197,42

                                                                                                          ___________-

Het saldo op 31-12-2016 op de Triodosbank                                  €      972,58


Inkomsten

- giften en donaties                                                                           € 20.170,00


Uitgaven

- maandelijkse ondersteuning vrouw in Zuid Afrika                         €       180,00

- Project YAG in Ghana                                                                   €       725,00

- Project Life Concern in Malawi                                                      €  18.000,00

- Bankkosten Triodosbank                                                               €      102,52   

- Nieuw logo website                                                                        €      189,90

                                                                                                           __________+

                                                                                                         €  19.197,427 Financiën 2017


Op 1 januari 2017 had de Stichting een batig saldo van                 €        972,58

Inkomsten  via de Triodosbank waren                                             €     4.440,00

                                                                                                          ___________+

                                                                                                         €     5.412,58

Uitgaven via de Triodosbank waren                                                 €     1.755,29

                                                                                                          ____________-

Het saldo per 31-12-2017 op de Triodosbank                                  €     3.657,29Inkomsten

-  giften en donaties                                                                         €   4.440,00


Uitgaven

-  maandelijkse ondersteuning gezin in Zuid Afrika                          €      650,00

-  ondersteuning projekt Life Concern in Malawi                              €   1.000,00

-  bankkosten Triodosbank                                                               €      105,29

                                                                                                           __________+

                                                                                                          €   1.755,298 Financiën 2018


Op 1 januari 2018 had de Stichting een batig saldo van                €  3.612,48

Inkomsten via de Triodosbank waren                                               €  5.246,75

                                                                                                          __________+

                                                                                                          €  8.859,23

Uitgaven via de Triodosbank                                                             €  3.826,77

                                                                                                           ___________-


 Saldo per 31-12-2018 op de Triodosbank                                        €  5.032,46


 Inkomsten

- giften en donaties                                                                            €  5.246,75


Uitgaven

- Ondersteuning gezin in Zuid Afrika                                                 €  1.792,90

- Studie- en woonkosten student in Zuid Afrika                                 €     906,90

- Salaris counselor/vertrouwenspersoon

  junior school Mtangani in Kenia                                                       €  1.000,00-

- Bankkosten Triodosbank                                                                 €      126,97

                                                                                                           ___________+

 Totaal uitgaven                                                                                  €  3.826,77   
9 Financiën 2019           


Op 1 januari 2019 had de Stichting een batig saldo van                   €   5017,46

Inkomsten via de Triodosbank                                                           €   3596,91

                                                                                                           ___________+

                                                                                                           €   8614,37

Uitgaven via de Triodosbank                                                              €   6020,19

                                                                                                            ___________-

Saldo per 31-12-2019                                                                         €   2594,18


Inkomsten

-  giften en donaties                                                                            €    3596,91


Uitgaven

- Zuid Afrika ondersteuning gezin                                                       €      712,00

- Zuid Afrika ondersteuning vrouw + studiekosten                              €    1901,80

- Zuid Afrika Stg Ikusasa schoolgeld voor 2 jongens a € 125,00        €      250,00

- Kenia salaris counselor/vertrouwenspersoon junior

  school Mtangani                                                                                €     1000,00

- Malawi, stg Hope for Relief, project Keeping Girls in School            €     1000,00

- Griekenland, vluchtelingen op Lesbos, project Shower Power         €       500,00

- Griekenland, vluchtelingen op Lesbos The Hope Project                 €       500,00

- Bankkosten                                                                                       €      156,39

                                                                                                             __________+

Totaal uitgaven                                                                                    €      6020,19

                                                      10 Financiën 2020


Op 1 januari 2020 had de Stichting een batig saldo van                     €       2594,18  

Inkomsten via de Triodosbank                                                             €       1305,00

                                                                                                              ___________+

                                                                                                             €       3899,18

Uitgaven via de Triodosbank                                                                €      1542, 69 -

                                                                                                              ____________

Saldo per 31-12-2020                                                                           €      2356,49


Uitgaven

- Zuid Afrika Amamzintoti ondersteuning gezin                                     €        955,80

- Zuid Afrika Amamzintoti eenmalig leefgeld vrouw                               €          46,90

- Zuid Afrika Johannesburg, St. Ikusasa schoolgeld jongen 1               €        125,00

- Zuid Afrika Johannesburg, St. Ikusasa schoolgeld jongen 2               €        125,00

- Zuid Afrika Johannesburg, St. Ikusasa schooldgeld meisje 1             €         125,00

- Bankkosten                                                                                          €        164,99

                                                                                                                __________+

Totale uitgaven                                                                                       €      1542,69

                                                                               


11 Financiën 2021


Op 1 januari 2021 had de stichting een batig saldo van                 €      2356,49

Inkomsten van de Triodosbank                                                       €      2506,00

                                                                                                        ___________+                                                                                                                €      4862,49

Uitgaven via de Triodosbank                                                           €      1238,85 -

                                                                                                        ____________

Saldo per 31-12-2021                                                                     €       3603,64


Inkomsten:

- giften en donaties                                                                          €       2506,00


Uitgaven:

- Ondersteuning gezin in Amamzintoti                                             €         710,80

- Stichting Ikusasa , Zuid-Afrika schoolgeld jongen 1                      €         125,00 

- Stichting Ikusasa, Zuid-Afrika, schoolgeld jopngen 2                    €         125,00

- Stichting Ikusasa, Zuid-Afrika, schoolgeld meisje 1                       €         125,00

- Bankkosten                                                                                    €         153,05

                                                                                                           ___________+

Totale uitgaven                                                                                 €       1238,85                                                                                                                      

 

12 Financiën 2022


Op 1 januari 2022 had de stichting een batig saldo van                  €       3603,64

Inkomsten van de Triodosbank                                                        €         425,00

                                                                                                          ____________+

                                                                                                         €        4028,64

Uitgaven via de Triodosbank                                                            €        1938,14

                                                                                                          _____________-

 Saldo per 31-12-2022                                                                      €        2090,50


Inkomsten:

-giften en donaties                                                                            €           425,00


Uitgaven:

-Ondersteuning gezin in Amamzintoti                                               €           961,70 

- Stichting Ikusasa, Zuid Afrika schoolgeld jongen 1                         €          150,00

- Stichting Ikusasa, Zuid Afrika schoolgeld jongen 2                         €          150,00

- Stichting Ikusasa, Zuid Afrika schoolgeld meisje 1                         €           150,00

- Studiekosten student Malawi                                                           €          353,93

- Bankkosten                                                                                      €           172,51

                                                                                                            ____________+

Totale uitgaven                                                                                   €         1938, 14

                                                                                                                                                                                                                          

Het werk van de stichting is al gesponsord door onderstaande bedrijven.

Stuur ons een mailtje wanneer u hier ook vermeld wil worden.

Wij nemen dan contact met u op om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken.